+420 605 205 054 reality@petravoznicova.cz

Ochrana osobních údajů (GDPR)

Vítáme vás na webu www.petravoznicova.cz. Chceme vám poskytnout jasné informace o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, jak je používáme a jak zajišťujeme jejich ochranu v souladu s nařízením GDPR (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Shromažďování a používání osobních údajů

Při prohlížení našeho webu nemusíte poskytovat žádné osobní údaje. Nicméně, pokud se rozhodnete využít některých našich služeb nebo nám poslat dotaz prostřednictvím kontaktního formuláře, můžeme Vás požádat o určité osobní údaje, jako je jméno, e-mailová adresa nebo telefonní číslo. Tyto údaje budou použity pouze k účelu, pro který byly poskytnuty.

Sdílení osobních údajů

Vaše osobní údaje nebudeme sdílet s třetími stranami bez Vašeho souhlasu, s výjimkou případů, kdy je to nezbytné pro poskytování služeb, které jste vyžádali (např. doručování zboží) nebo pokud nám to vyžaduje zákon.

Ochrana osobních údajů

Používáme přiměřené technické a organizační opatření k ochraně Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, ztrátou, poškozením nebo zneužitím. Vaše údaje jsou uchovávány v bezpečném prostředí a přístup k nim mají pouze oprávněné osoby.

Vaše práva

Máte právo žádat o přístup k Vašim osobním údajům, opravu nebo výmaz těchto údajů, omezení zpracování nebo námitku proti zpracování. Můžete také požádat o přenos Vašich osobních údajů jiné organizaci. Pokud chcete využít některé z těchto práv, kontaktujte nás prostřednictvím kontaktních informací uvedených na našem webu.

Kontaktní informace

Pokud máte jakékoli otázky ohledně ochrany osobních údajů na našem webu www.petravoznicova.cz, prosím neváhejte nás kontaktovat. Naše kontaktní informace jsou uvedeny na stránce „Kontakt“.

Vaše důvěra je pro nás důležitá a zavazujeme se chránit Vaše osobní údaje s maximální péčí a dodržovat všechny platné zákony a předpisy týkající se ochrany osobních údajů.

Petra Voznicová / Komplexní realitní služby

E-mail

reality@petravoznicova.cz

Kancelář

Puchmajerova 489/7, 702 00 Moravská Ostrava

Telefonní číslo

+420 605 205 054

Otvírací doba

24/ 7 / 365

Každá nemovitost má svůj jedinečný příběh a já se těším na každý jeden, který s Vámi budu moci prožívat!

Copyright © 2024
Petra Voznicová