+420 605 205 054 reality@petravoznicova.cz

Pozemek 1 870 m², Dívčí Hrad

Dívčí Hrad, okres Bruntál

91.630 Kč

1870 m² 

49 Kč za m²

Na prodej

Nabízím Vám k prodeji pozemek o výměře 1 870 m2, který se nachází v obci Dívčí Hrad, Životice u Dívčího Hradu. Pozemek je veden v územním plánu obce pod označením NP – plochy přírodní.

 

Přípustné využití:

– neoplocené vodní plochy a vodní nádrže,

– změna na pozemky určené k plnění funkcí lesa,

– cyklotrasy , jezdecké trasy, hipostezky,

– umístění mobiliáře souvisejícího s rekreačním využitím krajiny.

Nepřípustné využití:

– umisťování staveb (s výjímkou podmíněně přípustných po posouzení míry dotčení prvku

ÚSES),

– rekreačně-sportovní zařízení ,

– oplocování pozemků,

– změny vedoucí ke snížení ekologické stability (např. změna na ornou půdu),

– všechny činnosti, které by mohly znehodnotit hlavní využití.

Podmíněně přípustné využití:

– úrovňové křížení biokoridoru místní komunikací, nejlépe v kolmém směru,

– křížení biokoridorů a biocenter v údolnicích komunikacemi na mostech,

– umístění liniových staveb a zařízení technické infrastruktury v nezbytně nutném rozsahu,

– přístřešky pro turisty nebo cyklisty pouze podél stezek.

 

Více informací u makléře.

Doporučuji prohlídku.

Petra Voznicová

Realitní makléř

Telefonní číslo

+420 605 205 054

E-mail

reality@petravoznicova.cz

Petra Voznicová / Komplexní realitní služby

E-mail

reality@petravoznicova.cz

Kancelář

Puchmajerova 489/7, 702 00 Moravská Ostrava

Telefonní číslo

+420 605 205 054

Otvírací doba

24/ 7 / 365

Nemovitosti mají svůj vlastní jedinečný příběh a já se těším na každý jeden, který s Vámi budu moci prožívat!

Copyright © 2024
Petra Voznicová