+420 605 205 054 reality@petravoznicova.cz

Pozemek 621 m², Dívčí Hrad

Dívčí Hrad, okres Bruntál

42.849 Kč

621 m² 

69 Kč za m²

Na prodej

Nabízím Vám k prodeji pozemek o výměře 621 m2, který se nachází v obci Dívčí Hrad, Sádek u Dívčího Hradu.

Pozemek je veden v územním plánu obce pod označením NZ – plochy zemědělské.

 

Hlavní využití:

– zemědělská produkce na zemědělském půdním fondu.

Přípustné využití:

– nezbytná dopravní a technická infrastruktura,

– účelové cesty, pěší eventuelně cyklistické cesty,

– doprovodná zeleň podél cest,

– realizace protierozních staveb a opatření (travnaté pásy, průlehy, remízky, meze,

krajinná zeleň). 

Nepřípustné využití:

– veškeré další stavby a činnosti, nesouvisející s hlavním a přípustným využitím včetně areálů živočišné a rostlinné výroby,

– oplocování pozemků.

Podmíněně přípustné využití:

– stavby, zařízení a opatření, nezbytné pro obhospodařování zemědělské půdy

v nezastavěném území (s výjímkou areálů pro živočišnou a rostlinnou výrobu). 

Podmínky prostorového uspořádání:

– maximální výšková hladina zástavby do 12 m výšky objektů od terénu,

– cesty v krajině budou alespoň jednostranně ozeleněny.

 

Více informací u makléře.

Doporučuji prohlídku.

Petra Voznicová

Realitní makléř

Telefonní číslo

+420 605 205 054

E-mail

reality@petravoznicova.cz

Petra Voznicová / Komplexní realitní služby

E-mail

reality@petravoznicova.cz

Kancelář

Puchmajerova 489/7, 702 00 Moravská Ostrava

Telefonní číslo

+420 605 205 054

Otvírací doba

24/ 7 / 365

Nemovitosti mají svůj vlastní jedinečný příběh a já se těším na každý jeden, který s Vámi budu moci prožívat!

Copyright © 2024
Petra Voznicová